Din webbläsare stöds inte längre! Vänligen upgradera till den senaste versionen!

Söka och försöka nr. 2 | Seeking and trying no. 2

Söka och försöka nr. 2 | Seeking and trying no. 2

© Copyright 2019 Jan Nordström.

  • Tillbaka till: Konstverk av Jan Nordström - portfolio 1

Målning av Jan Nordström © 2013. Söka och försöka nr. 2. 90 x 121 cm. Målningen såldes 2014 för 15.500 kr. Den högra bilden är en förstoring av en detalj i målningen. Läs vad Jan skriver om målningen här under. Den texten och denna målning finns även med i Jan Nordströms bok "För det finns så mycket vackert, som alla dessa människor som var här" (utgiven 2015). HÄR - via denna länk kan du läsa recensioner av boken och även köpa den.

Painting by Jan Nordström © 2013. Seeking and trying No. 2. 90 x 121 cm. The painting was sold in 2014 for 15.500 sek.

Mer om målningen. Så här skriver Jan om målningen i sin bok "För det finns så mycket vackert, som alla dessa människor som var här": "När jag har hamnat i svåra livssituationer, kan jag först ha mycket svårt att i samtal uttrycka vad jag egentligen känner och tycker. Då målar jag för att förstå de inre och yttre skeendena i världen, i mig själv och i andra. Jag målar för att söka och försöka. Jag målar för modet. För hoppet. För att finna stigarna framåt och för att nå fram till andra - för jag tror på att mötas, fast det ibland kan vara så svårt. Det här självporträttet "Söka och försöka nr. 2"(*) målade jag 2013, när jag befann mig i en annan situation, som jag inte visste hur jag skulle hantera, men jag ville inte försvinna och dra mig undan in i tystnaden, som jag gjort så många gånger tidigare. Jag ville våga stå upp för det jag tyckte, fast jag var rädd och inte visste vad jag skulle säga eller göra. Då målade jag denna. För till höger om mig finns även ett rött ansikte i profil, det är också jag, men om jag skulle dra mig undan och försvinna in i självföraktet och rädslan, istället för att våga stå upp, säga och göra det jag behövde, och för att inte upprepa mina tidigare mönster, målade jag mina två valmöjligheter. Den här målningen gav mig ord. Jag drog mig inte undan. Jag stod där och vågade säga och göra det jag kände att jag behövde göra. För trots att jag var rädd och osäker, var jag även på något sätt full av ett mod."

(*) Målningen "Söka och försöka nr. 2" visades (och såldes) när den för första gången visades i det galleri på Slottsvägen i Kalmar där Jans konstverk visades under sommaren 2014. När målningen sedan publicerades i boken fick den av misstag fel nummer - nummer 3 istället för det rätta numret som är 2. I boken las "Att" med i verkets i namn -"Att söka och försöka..." Här på hemsidan visar vi verket med det namn som det hade när det först visades och även såldes, nämligen: "Söka och försöka nr. 2".