Din webbläsare stöds inte längre! Vänligen upgradera till den senaste versionen!

Att söka och försöka nr. 12 | Seeking and trying no. 12

Att söka och försöka nr. 12 | Seeking and trying no. 12

© Copyright 2019 Jan Nordström.

  • Tillbaka till: Konstverk av Jan Nordström - portfolio 1

Att söka och försöka nr. 12 | 70 x 100 cm. Orginalmålningen är såld.
Målning av: Jan Nordström © 2013
Searching and trying to no. 12 | 70 x 100 cm. The original painting is sold.
Painting by Jan Nordström © 2013